Prästkrage på äng
Det ligger i människans natur att sträva efter lycka och hörseln är ett av våra främsta sinnen för att framkalla denna känsla.
I samband med World Hearing Day den 3:e mars presenterades en nationell undersökning som visar vilka ljud som gör svenskarna lyckliga. I toppen finns ett av våra starkaste vårtecken, men också ett av de ljud som först försvinner vid en hörselnedsättning. Enligt undersökningen varierar de ljud som slår an en lyckokänsla beroende på ålder, kön och var i landet
man bor. Både kvinnor och män tycker visserligen att fågelkvitter är det ljud som främst skapar en känsla av lycka, men kvinnorna har en klart starkare förkärlek för fågelkvitter än män. Det är också framförallt män och kvinnor över 55 år som favoriserar fågelkvittret. Hos unga svenskar mellan 18-34 år är det istället rösten från den man älskar som rankas högst. Även familjesituationen påverkar och bland familjer med små barn är det, inte helt oväntat, skrattet från bebisar och barn det som
sprider en lyckokänsla i kroppen, vilket inte alls är fallet
bland unga människor utan barn. Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov på uppdrag av Cochlear Nordic AB. Under perioden 27-30 januari 2017 har sammanlagt 1007 intervjuer via internet genomförts
med män och kvinnor 18 år och äldre i Sverige.