Prästkrage på äng
Enligt en samman ställning från Svensk Hörsel framkommer att antalet sålda hörapparater ökar. Förra året ökade försäljningen till 182 882 hörapparater, vilket är drygt 10 000 fler än år 2014. Glädjande siffror eftersom det innebär att fler svenskar med
hörselnedsättning nu hör bättre och med det får uppleva en förbättrad livskvalité.