https://www.pexels.com/photo/architecture-buildings-business-city-346271/

Hotellstädningsapp

Till den det angår

Denna webbplats görs som slutprojekt i kursen DT148G vid Mittuniversitetet HT17 på Webbutvecklarprogrammet. Sidan är gjord av Björn Olsson och all media i form av bilder är kontrollerade att det inte finns något upphovsrättslig skydd kring. Sidan är gjord i utbildningssyfte och ska INTE på något sätt anses vara en riktig webbplats för ett företag. Denna sida ska i första hand fungera som en mobil-app och inte för en desktop-dator.

För att veta mer kan man kontakta utbildningen själv och det kan hittas under Miuns hemsida.