Björn Olsson

Webbutveckling för mobila enheter vid Mittuniversitetet, HT17

Vem är jag?

Björn Olsson heter jag och är fyllda 30 år i år. Jag bor i Jakobsberg, Järfälla utanför Stockholm tillsammans med min sambo och vår för närvarande 3,5 månader gamla dotter. Ursprungligen är jag från Eslöv i Skåne där resterande familj och vänner bor. Jag har två yngre brödrar som heter Jonas och Robin som båda jobbar inom Alfa Laval. Jag jobbar för närvarande 100% inom ett företag som heter Sonova Nordic där jag är resande legitimerad Audionom/produktspecialist inom hörselhjälpmedel samtidigt som jag studerar 100%. Den lilla fritid jag har över ägnar jag mig åt att umgås med min dotter och, men jag tränar även så mycket jag bara kan i form av simning, löpning och styrketräning.

Utbildning

Sedan tidigare har jag en kandidatexamen inom Audiologi från Lunds Universitet där jag även studerade ett halvår av det fjärde Magister-året vilket jag aldrig slutförde p.g.a. att jag fick jobb samt att året kändes meningslöst ur tids- och den monetära aspekten. Audiologin är tvärvetenskaplig där man blandade Fysik, Matte, Omsorg, Psykologi och Audiologi för att slutgiltigen kunna bli legitimerad Audionom. Efter att ha insett att det är styrandet över min egen tid som är viktigast så började jag studera webbutveckling för att förhoppningsvis kunna arbeta som detta någon gång i framtiden. Som person är jag ganska rastlös av mig och känner att göra en sak i hela sitt liv är något jag inte är intresserad av utan man måste testa på olika saker så att man inte ångrar sig när man blir äldre.


Min familj
Jag och min dotter

Källa för headerbild

Pexels