DT091G - Laborationer av Björn Olsson

Laboration 1

Björn Olsson heter jag och läser för närvara Webbutveckling 120 HP på Mittuniversitetet. Just nu pågår kursen Web 2.0 där vi ska lära oss mer om Ajax, Databaser, Webb-applikationer och allt annat som har med Web 2.0 att göra. Jag bor för närvarande i Stockholm men kommer ursprungligen från Skåne. Denna sidan är endast gjord för de laborationer/uppgifter som är avsedda för denna kurs.

1.Vad innebär begreppet Web 2.0?

Begreppet är ett samlingsbegrepp som hittades på för att benämna kommande generation av webbtjänster och affärsmodeller på webben. Det beskriver alltså webbplatser som har mycket användargenererat innehåll, användbarhet av människor som inte nödvändigtvis ska vara experter samt att webbsidor ska vara kompatibla med andra produkter, system och enheter. Källa

2.Vad kan sägas vara unikt för en webbplats som följer Web 2.0-design?

Som nämnts ovan så har Web 2.0-webbplatser det unika i att användarna själva bidrar till innehållet genom att kunna publicera artiklar, skriva inlägg, skapa ett användarkonto och profil eller kommentera foruminlägg exempelvis. Lite som Facebook eller Instagram där innehållet på sidan skapas av användarna och inte av den faktiska siten som ger användaren möjlighet till det. Användarna skapar innehåll till produkten Instagram helt enkelt genom att ladda upp bilder, kommentera och dela andras bilder för att bara ta ett konkrekt exempel. Källa

3.Vilka verktyg och programmeringsspråk används vanligtvis för att skapa dessa webbplatser som följer Web 2.0-design?

Om jag förstår Källan rätt så är det teknikerna Ajax och Javascript som används som programmeringsspråk med ramverk så som YUI Library, Dojo Toolkit, MooTools, jQuery, Ext JS, Webix and Prototype JavaScript Framework.

4.Beskriv vad som menas med begreppet "mashup" i samband med webbutveckling.

Det är en form av webbapplikation eller webbsida som använder sig av information och eller funktionalitet mellan olika källor och slår ihop dem, därav namnet "mashup". Huvudtanken är att göra datan från två olika sidor mer användbar, exempelvis kan man använda sig av Googles kartfunktion och slå ihop med hitta.se:s information om specifika företag eller personer. Källa

5.Vad betyder begreppet "Webb-applikation" / "Webb-app"?

En webb-applikation är ett applikationsprogram som levereras genom att köra det i en webbläsare. Exempel på sådana är webbmail, chattar av typen som finns på Facebook exempelvis, webbutiker m.m. Källa

6.Vad är jQuery? Nämn några av fördelarna med att använda jQuery över "vanlig" JavaScript.

jQuery är helt enkelt ett Javascript-bibiliotek som är framtaget för att förenkla bl.a. HTML- och CSS- modifikation, händelsehantering och animering samt att förenkla navigering inom ett dokument. Inom jQuery har du även möjlighet att skapa plug-ins ovanpå Javascript-biblioteket. Källa

7.Vad är AJAX? Vad betyder förkortningen, och hur fungerar tekniken?

Är ett samlingsnamn och står för "Asynchronous Javascript and XML". Teknikens styrka är att man kan ladda om bara vissa delar av en webbplats och slipper därmed ladda om hela sidan vilket bidrar till en bättre användaruplevelse. Det bidrar helt enkelt till en bättre interaktivitet för den som besöker en webbplats. Enligt källa så använder sig exempelvis Google Maps, Gmail och Facebook denna teknik.

8.Beskriv vad som menas med begreppet syndikering?

Syndikering innebär att innehål från en webbplats görs tillgänglig till andra webbplatser. Vanligtvis görs webb-flöden tillgängliga genom summeringar eller hela återgivningar som exempelvis genom RSS. Källan